Jak pomáháme

Farní charita Stříbro provozuje pobytovou službu Domova pro seniory sv. jana Pavla II. 

Posláním Domova pro seniory sv. Jana Pavla II. je poskytovat pobytové služby občanům, kteří vzhledem ke svému vysokému věku a zdravotnímu stavu mají sníženou soběstačnost, kvůli které nemohou nadále žít ve svém přirozeném domácím prostředí a kdy jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Okruh osob, kterým je služba určena:

 • dospělý nad 59 let
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 

Nepříznivá sociální situace, ve které se může zájemce nacházet:

 • z důvodu vysoké věku či změny zdravotního stavu již není schopen se sám o sebe postarat v domácím prostředí, které má nevyhovující podmínky a není možné péči zajistit terénní nebo ambulantní službou
 • z důvodu změny zdravotního stavu se nemůže například vrátit z nemocnice zpátky do domácího prostředí
 • splňují výše uvedené podmínky a mají osobní vazby k městu Stříbru a okolí, kdy zde např. pracovali, žili, nebo zde mají příbuzné či známé

 

                                                                                                                          

Zásady (hodnoty)

 • respektování lidské důstojnosti
 • respektování a uplatňování práv klienta, zejména právo na vyjádření potřeb, přání a stížností
 • poskytování stejných podmínek pro všechny klienty
 • individuální přistup ke každému klientovi, dbáme na podporu v záležitostech, které sám nezvládá a ve všem ostatním je respektována samostatnost klienta
 • vytváření domácího prostředí
 • podpora aktivního trávení volného času
 • podpora klienta při pravidelném setkávaní s rodinou
 • podporovat klienty v přátelských mezilidských vztazích

 

 

Cíle, kterých může klientem pobytem v domově dosáhnout:

 • zajištění celodenní péče podle individuálních potřeb
 • vytvoření podmínek pro naplňování dosavadních zájmů a koníčků
 • zachování stávajících dovedností a činností běžného života v domácnosti
 • zajištění pocitu bezpečí a jistoty